MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOGIELNICA

http://mogielnica.e-mapa.net/

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-05-17 14:22:55 | Data modyfikacji: 2016-05-17 14:28:04.
MPZP Kozietuły Nowe i Kozietuły - projekt
 mpzp Kozietuły Nowe tekst prognoza oddzialywania na srodowisko.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:26:36.
 mpzp Kozietuły Nowe rysunek planu.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:29:55 | Data modyfikacji: 2019-03-25 13:33:25.
 mpzp Kozietuły Nowe tekst planu.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-25 13:30:13.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Mogielnica - uchwała Rady Miejskiej w
Mogielnicy nr LVII/253/2018 z dnia 12.04.2018
 Studium Gminy Mogielnica - rysunek.jpg

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 12:08:05 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:01:32.
 Studium Gminy Mogielnica - tekst.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:03:33.
Zmiana studium gminy wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko - wyłożenie

wylozenie - zalacznik nr 01 TEKST UWARUNKOWANIA ZMIANA STUDIUM.pdf

wylozenie - zalacznik nr 07 TEKST KIERUNKI ZMIANA STUDIUM

zalacznik nr 08 KIERUNKI ROZWOJU ZMIANA STUDIUM.pdf

zalacznik nr 09 KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURA - FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA - ZMIANA STUDIUM.pdf

zalacznik nr 10 KIERUNKI ROZWOJU - DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE - ZMIANA STUDIUM.pdf

wylozenie - TEKST PROGN ODDZ NA SRODOWISKO ZMIANY STUDIUM

 wylozenie - RYSUNEK PROGN ODDZ NA SRODOWISKO ZMIANY STUDIUM.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:14:31 | Data modyfikacji: 2021-01-29 09:24:26.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentów Mogielnicy i Cegielni- wyłożenie

PROJEKT PLANU - PROGNOZA

PROJEKT PLANU - RYSUNEK

PROJEKT PLANU - TEKST

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-09-23 09:36:57.
II zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogielnica -
wyłożenie

PROJEKT STUDIUM II - KIERUNKI - RYSUNEK

PROJEKT STUDIUM II - KIERUNKI - TEKST

PROJEKT STUDIUM II - PROGNOZA

PROJEKT STUDIUM II - UWARUNKOWANIA - RYSUNEK

PROJEKT STUDIUM II - UWARUNKOWANIA - TEKST

 

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-09-23 09:42:57 | Data modyfikacji: 2022-09-23 09:49:21.

Zobacz:
 Wnioski  . 
Data wprowadzenia: 2022-09-23 09:42:57
Data modyfikacji: 2022-09-23 09:49:21
Opublikowane przez: Jarosław Górnik