Postanowienie Prezydenta RP z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-02 11:48:18.
 Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-21 20:35:20 | Data modyfikacji: 2024-04-25 10:54:47.
 Uchwała 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-04-26 11:29:23.
 Obwieszczenie o numerach i granicach obwodow glosowania Gmina Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-05-09 15:24:01.

INFORMACJA

 

Komisarza Wyborczego w Radomiu II

 

z dnia 13 maja 2024 r.

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Mogielnica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Radomiu II informuje, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.05.2024r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 6,

 

- Nr 2, w liczbie 6,

 

- Nr 3, w liczbie 6,

 

- Nr 4, w liczbie 4,

 

- Nr 5, w liczbie 4,

 

- Nr 6, w liczbie 4,

 

- Nr 7, w liczbie 4,

 

- Nr 8, w liczbie 4,

 

- Nr 9, w liczbie 4.

 

§ 2.

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.05.2024r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica.

 

§ 3

 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy
w Radomiu II

 

 

 

Joanna Chlebna-Ćwil

 

 Informacja o uzupełnieniu składów komisji obwodowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-05-13 11:48:24 | Data modyfikacji: 2024-05-13 12:05:00.
 Gmina i Miasto Mogielnica obwody postanowienie 348.2024 KW II

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-05-17 09:21:53.
 Okregowa Komisja Wyborcza_Obwieszczenie_15 maja 2024

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-05-28 13:06:41.
Data wprowadzenia: 2024-05-28 13:06:41
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński