Wniosek o udostępienie informacji publicznej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-27 14:58:59.

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP może być udostępniona na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198). W celu uzyskania informacji wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Sekretariat
Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy

ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach:

1.       o ochronie informacji niejawnych,

2.       o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na:

1.       tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

2.       prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a.       ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b.       osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności

Każdą stronę biuletynu można wydrukować lub zapisać na lokalnym komputerze. Dotyczy to również każdego dokumentu zamieszczonego w formie załącznika, znajdującego się na danej stronie.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-03-07 15:57:55 | Data modyfikacji: 2012-05-02 12:27:32.
Data wprowadzenia: 2012-03-07 15:57:55
Data modyfikacji: 2012-05-02 12:27:32
Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński