obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie Wojta Gminy Belsk Duzy.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2024-06-04 14:34:30 | Data modyfikacji: 2024-06-04 15:11:40.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
rozbudowa zakładu cukierniczego w Mogielnicy
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - rozbudowa zakładu cukierniczego w Mogielnicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-05-28 10:24:05.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Borowem dz.nr 1.1 3.3 105.1 108.1
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Borowem dz.nr 1.1 3.3 105.1 108.1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-05-08 08:43:16.
zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami -
rozbudowa zakładu cukierniczego OLA
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami - rozbudowa zakładu cukierniczego OLA.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-05-07 12:48:51.
 Ogłoszenie o naborze Partnera projektu Fundusze Europejskie dl Mazowsza 2021-2027

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2024-04-26 13:20:38.
Ogłoszenie Wójta Gminy Belsk Duży w sprawie
budowy przyłącza kablowego
 Obwieszczenie Wójta Gminy Belsk Duży.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-04-10 15:15:04.
obwieszczenie o przystapieniu do mpzp Mogielnica
Izabelin
 obwieszczenie o przystapieniu do mpzp Mogielnica Izabelin.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-04-10 09:20:21.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
41, 85, 91
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 41, 85, 91.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-04-08 09:33:07.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
54
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 54.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-04-08 09:32:13.
Ogłoszenie o naborze Partnera projektu Fundusze
Europejskie dl Mazowsza 2021-2027

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2024-03-29 11:32:01.
 Ogłoszenie o III przetargu - Wolska 28, Mogielnica -maj 2024r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2024-03-27 11:34:05.
 Ogłoszenie o III przetargu -Ługowice-maj 2024r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2024-03-27 11:33:03.
 Ogłoszenie o III przetargu -Michałowice - maj 2024r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2024-03-27 11:32:32.
Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego - Elektrownie Wiatrowe

 


Spotkanie stacjonarne 20 marca 2024 od godz. 16:00 do godz. 17:00


 


Spotkanie on-line od godz. 17:00 do godz. 18:00 link:


https://teams.live.com/meet/945981114478?p=vtJPf2XctUwGEePy

 Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. Elektrowni wiatrowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-03-19 09:58:20 | Data modyfikacji: 2024-03-19 10:01:45.
Obwieszczenie Wody Polskie - pozwolenie
wodnoprawne przekroczenia cieków wodnych siecią
kanalizacyjną
 Obwieszczenie Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne przekroczenia cieków wodnych siecią kanalizacyjną.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-03-12 12:47:05.
OgłoszenieObwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzenia mpzp dot.OZE
 OgłoszenieObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dot.OZE.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-03-12 08:34:36.
Ogłoszenie w sprawie wykonania ujęcia wód
powierzchniowych w Otalążce
 Ogłoszenie w sprawie wykonania ujęcia wód powierzchniowych w Otalążce.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-02-29 11:15:46.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
54
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 54.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-02-26 13:22:00.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr
41, 85, 91
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz. nr 41, 85, 91.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-02-14 11:42:02.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym
decyzji celu publicznego kanalizacja sanitarna
Dziarnów, Otalążka, Borowe, Dębnowola
 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-02-01 11:31:26 | Data modyfikacji: 2024-02-02 11:26:37.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w
Otalążce dz.nr 54
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 54.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-01-25 14:51:40.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w
Otalążce dz.nr 41, 85, 91
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 41, 85, 91.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-01-22 12:48:58.
Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa
Brzostowiec, Ślepowola, Tomczyce
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa Brzostowiec, Ślepowola, Tomczyce 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-01-22 09:28:59 | Data modyfikacji: 2024-01-22 11:03:01.
 Informacja o wyborze oferty na rezalizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2024-01-12 15:23:31.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu sprostowania
decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w
Otalążce
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu sprostowania decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-01-10 12:33:44.
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego
kanalizacja sanitarna Dziarnów, Otalążka,
Borowe, Dębnowola
 Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego kanalizacja sanitarna Dziarnów, Otalążka, Borowe, Dębnowola.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2024-01-03 13:36:20.
Ogłoszenie w sprawie rozbudowy zakładu
produkcyjnego w Mogielnicy
 Ogłoszenie w sprawie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Mogielnicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-12-21 12:52:24.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce dz.nr 54 bis
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 54 bis.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-12-20 12:52:11.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Otalążce.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-12-20 09:47:16.
Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa
Świdno
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa Świdno.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-12-15 09:10:28.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Mogielnicy
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Mogielnicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-12-14 09:59:23.
Obwieszczenie Wojewoduy Mazowieckiego- gazociąg
Mogielnica-Kozietuły Nowe
 7840.8.1.2023.LK - obwieszcz. dec. tablica.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-12-14 09:41:39.

Ramowy wzór umowy na realizacje zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 OGŁOSZENIEO KONKURSIE O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2023-12-13 13:43:43.
 Komunikat w sprawie dnia 5 stycznia 2024 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:52:07.
Obwieszczenie-budowa gazociągu
Mogielnica-Otalązka
 7840.8.3.2023.BG1(LK) - obwieszcz. gazociąg Otalązka M-ca.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-29 13:23:19.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Pączewie dz.29.1,31,32
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Pączewie 29.11.2023.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-29 11:49:59.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w
Otalążce dz.nr 13 i 14
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 13 i 14.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-27 13:18:45.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce dz.nr 54
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 54.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-27 10:33:46.
 

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-21 09:20:51.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w
Mogielnicy
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w Mogielnicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-21 09:20:38.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Gracjanowie
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Gracjanowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-20 12:28:04.
Obwieszczenie-budowa gazociągu
Mogielnica-Kozietuły Nowe
 7840.8.1.2023.LK - obwieszcz. wszcz. tablica PSG.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-20 09:28:42.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
wodnoprawnego w Tomczycach
 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w Tomczycach.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-13 15:25:06.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Ślepowoli
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Ślepowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-10 09:38:20.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa elektrowni fotowoltaicznej w
Pączewie
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa elektrowni fotowoltaicznej w Pączewie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-11-06 12:44:36.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w
Gracjanowie
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej w Gracjanowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-10-26 08:20:05.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce dz.nr 41, 85, 91
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce dz.nr 41, 85, 91.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-10-24 13:47:25.
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Brzostowcu
Ślepowoli Tomczycach
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Brzostowcu Ślepowoli Tomczycach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-10-24 09:08:20.
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Świdnie
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Świdnie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-10-23 11:53:34.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej
fotowoltaicznej w Ślepowoli
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa instalacji fotowoltaicznej fotowoltaicznej w Ślepowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-10-18 11:35:54.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-10-16 15:02:40 | Data modyfikacji: 2023-10-16 15:04:41.
Obwieszczenie - budowa gazociągu Otalążka
Mogielnica
 7840.8.3.2023.BG1(LK) - obwieszcz. wszcz. tablica.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-09-27 08:27:39.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Gracjanowie
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Gracjanowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-09-25 13:33:42.

Projekt statutu Wspólnoty Gruntów i Lasów w Mogielnicy

 Zawiadomienie Zarządu i Rady Nadzorczej Wspólnoty Gruntów i Lasów w Mogielnicy o projekcie nawego statutu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Agnieszka Małek | Data wprowadzenia: 2023-09-22 09:07:55.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Pączewie
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Pączewie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-09-20 12:38:04.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Ślepowoli
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Ślepowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-09-18 10:53:43.
Kanalizacja sanitarna Dziarnów Borowe Dębnowola
 Ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej Dziarnów Borowe Dębnowola.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-09-11 10:57:17.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- pozwolenie wodnoprawne -TOP-FRUIT Sp. z o.o

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2023-08-31 11:02:31.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Mogielnicy
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Mogielnicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-08-29 13:50:22.

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/


laboratorium@networks.pl

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-08-07 14:23:13.
zawiadomienie o wizji lokalnej po zakończeniu
budowy gazociągu Rawa maz-Wronów
 Zawiadomienie o wizji lokalnej - gazociąg Rawa Maz Wronów.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-08-03 11:24:27.
ogłoszenie o terminie opisu stanu nieruchomości
po zakończeniu prac - gazociąg Gustorzyn-Wronów
 20230724144555586.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-07-24 14:37:42.

Obwieszczenie WKW MIR - ustalenie okręgu wyborczego w wyborach do Izb Rolniczych

Uchwała nr 4_2023 z 5.07.2023 WKW MIR w sprawie liczebności komisji okręgowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Michał Naglewski | Data wprowadzenia: 2023-07-20 12:53:13.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-07-10 15:28:57.
 Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2023-07-06 15:03:00.
Wybory do Izb Rolniczych

Instrukcja wypełnioania listy poparcia

Lista osó popierających zgłoszenie kandydatury w wyborach do Izb Rolniczych - osoba fizyczna

lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej

oświadczenie kandydata w wyborach do izb rolniczych

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Uchwała w sprawie wyborów do Izb Rolniczych - 24 września 2023r.

Zasady wyborów do izb rolniczych

zgłoszenie kandydata (osoba fizyczna)

zgłoszenie kandydata osoby prawnej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2023-06-21 12:38:04.
Obwieszczenie Wojewody gazociąg Falęcice
Dziarnów Mogielnica Nowe Miasto
 Obwieszczenie Wojewody gazociąg Falęcice Dziarnów Mogielnica Nowe Miasto.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-06-21 08:48:14.
 Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wioleta Górnik | Data wprowadzenia: 2023-06-14 10:29:06.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2023-06-14 10:03:19.
Gazociąg Gustorzyn Wronów zawiadomienie o
terminie opisu stanu nieruchomości
 20230613115659891.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-06-13 11:49:07.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.3.4210.153.2023.DM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:31:33.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.3.4210.99.2023.IM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:30:06.
Ogłoszenie w sprawie budowy gazociągu Dziarnów
- Nowe Miasto
 7840.8.4.2022 - obwieszcz. decyzja. tablica TERMINAL.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-05-22 12:15:07.
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji - gazociąg
Falęcice Mogielnica i Dziarnów Nowe Miasto
 747.3.79.2022 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji_tablica + BIP.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-05-12 08:55:53.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa farmy fotowoltaicznej w Tomczycach
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej w Tomczycach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-27 08:39:46.
Informacja o wykonaniu prób szczelności
gazociągu Gustorzyn-Wronów
 Informacja o wykonaniu prób szczelności gazociągu Gustorzyn-Wronów.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-24 10:56:56.
Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa
Dobiecin
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - sieć gazowa Dobiecin.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-20 15:12:21.
Ogłoszenie - budowa przyłącza kablowego w
Świdnie
 Ogłoszenie - budowa przyłącza kablowego w Świdnie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-19 13:03:10.
 Ogłoszenie o IVprzetargu -Michałowice -24.05. 2023r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2023-04-19 08:43:37.
 Ogłoszenie o IV przetargu - Wolska 28, Mogielnica -25.05. 2023r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2023-04-19 08:43:06.
 Ogłoszenie o IV przetargu -Ługowice- 24.05. 2023r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2023-04-19 08:42:35.
Ogłoszenie - budowa linii kablowej 2 w Jastrzębi
Starej
 Ogłoszenie - budowa linii kablowej 2 w Jastrzębi Starej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-17 09:48:46.
Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu na użytek rolny
w Gracjanowie
 WOOŚ-II.420.90.2022.MG.7.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-11 11:50:50.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji
zamiennej - zakład wyrobów cukierniczych
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji zamiennej - zakład wyrobów cukierniczych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-11 10:49:28.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w
Tomczycach
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa farmy fotowoltaicznej w Tomczycach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-05 11:40:41.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę
Mazowieckiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej
 2.31.2022 Obwieszczenie o decyzj_ MUW_Gminy.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-04-05 09:00:49.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa ujęcia wód podziemnych w Wodzicznej
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa ujęcia wód podziemnych w Wodzicznej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-03-29 09:50:17.
Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu na użytek rolny
w Gracjanowie
 Obwieszczenie RDOŚ - zmiana lasu na użytek rolny w Gracjanowie.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-03-24 11:35:47.
Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego - budowa
gazociągu Falęcice - Dziarnów - Mogielnica
 Obwieszczenie Wojewody mazowieckiego - budowa gazociągu Falęcice - Dziarnów - Mogielnica.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-03-24 09:04:31.
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dobiecinie
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dobiecinie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-03-08 12:42:58.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa ujęcia wód w Wodzicznej
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa ujęcia wód w Wodzicznej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-03-07 11:07:49.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Budowa gazociągu Falęcice – Dziarnów – Mogielnica oraz gazociągu Dziarnów – Nowe Miasto nad Pilicą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa mazowieckiego” etap 2 inwestycji, gazociąg Otalążka – Mogielnica,

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-02-17 09:58:57.
 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wioleta Górnik | Data wprowadzenia: 2023-02-07 11:02:09.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa kanalizacji sanitarnej w Dziarnowie Borowem
i Dębnowoli
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej w Dziarnowie Borowem i Dębnowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-02-07 10:01:04.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Tomczycach
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Tomczycach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-30 12:27:28.
 pismo GINB do gmin dot. komunikatu zimowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-27 10:17:40.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budowa ujęcia wód podziemnych w Kozietułach
Nowych
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa ujęcia wód podziemnych w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-23 10:27:52.
Ogłoszenie - budowa linii kablowych w Jastrzębi
Starej
 Ogłoszenie - budowa linii kablowych w Jastrzębi Starej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-23 09:27:53.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Wodzicznej
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Wodzicznej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-19 10:10:28.
 Informacja o wyborze oferty w zakresie działalności pożytku publicznego w 2023 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2023-01-16 11:34:29.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-kanalizacja Dziarnów Borowe
Dębnowola
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-kanalizacja Dziarnów Borowe Dębnowola.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-16 09:13:08.
Ogłoszenie w sprawie budowy otworu studziennego w
Wodzicznej
 Ogłoszenie w sprawie budowy otworu studziennego w Wodzicznej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-04 09:30:10.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-budowa ujęcia wód w Kozietułach
Nowych
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-budowa ujęcia wód w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:31:51.
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji w sprawie
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w
Kozietułach Nowych
 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-12-15 10:05:09.

Ogłoszenie

Ramowy wzór umowy na realizacje zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2022-12-13 15:24:22.
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji Wojewody
Mazowieckiego - gazociąg Dziarnów-Nowe Miasto
nad Pilicą
 Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego - gazociąg Dziarnów-Nowe Miasto nad Pilicą.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:30:24.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
stacji bazowej telefonii komórkowej w
Kozietułach Nowych
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-12-06 11:04:10.
Ogłoszenie w sprawie budowy ujęcia wód
podziemnych w Kozietułach Nowych
 Ogłoszenie w sprawie budowy ujęcia wód podziemnych w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-11-15 10:15:56.
Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji
sanitarnej w Dziarnowie Borowem Dębnowoli
 Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Dziarnowie Borowem Dębnowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-11-09 08:57:13.
Ogłoszenie - budowa stacji bazowej telefonii
komórkowej w Kozietułach Nowych
 Ogłoszenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-10-24 11:37:57.
 Informacja o wynikach przetargu na zakup walca drogowego marki HAMM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2022-10-14 15:05:15.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Formularz sprzedaży

Umowa

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wioleta Górnik | Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:18:21.
 Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mogielnica w 2022 r

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 13:55:44.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
farma fotowoltaiczna Otalążka
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - farma fotowoltaiczna Otalążka.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-09-22 11:46:17.
obwieszczenie o wyłożeniu II zmiana studium
Mogielnicy
 obwieszczenie o wylozeniu II zmiany studium Mogielnicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-09-16 10:55:27.
obwieszczenie o wylozeniu mpzp Mogielnica
Cegielnia
 obwieszczenie o wylozeniu mpzp Mogielnica Cegielnia.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-09-16 10:53:25.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sparaie gazociagu Dziarnów- Nowe Miasto nad Pilicą

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-09-05 09:15:58.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Otalążka
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Otalążka.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-08-31 14:41:06.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
przebudowa drogi Otalążka-Jastrzębia Stara
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Otalążka-Jastrzębia Stara.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-08-31 10:33:39 | Data modyfikacji: 2022-08-31 10:35:08.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-przebudowa drogi gminnej
Otalążka-Jastrzębia Stara
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-przebudowa drogi gminnej Otalążka-Jastrzębia Stara.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-08-09 09:34:41.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - Gazociąg

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-08-04 14:11:57.
PRZETARG NA WALEC DROGOWY HAMM z 1984 r.

Ogłoszenie

Regulamin

Druk oferty

Wzór umowy

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:18:57 | Data modyfikacji: 2022-08-02 10:03:34.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
przebudowa drogi Kaplin-Borowe
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Kaplin-Borowe.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-06-21 08:20:09.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2022-06-14 10:59:31.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-przebudowa drogi gminnej
Kaplin-Borowe
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-05-30 09:48:35.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie gazociągu Rawa Mazowiecka-Wronów
 2ml-p-7620-20-20 obw. docx.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-05-23 09:01:04.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
w Otalążce
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej w Otalążce.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:24:30.
Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji w sprawie
budowy sieci energetycznej w Ślepowoli
 Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Ślepowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-05-17 13:04:17.
Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej
Otalążka-Jastrzębia Stara
 Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej Otalążka-Jastrzębia Stara.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-05-04 11:36:57.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Ślepowoli- zmiana decyzji
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Ślepowoli- zmiana decyzji.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-04-11 11:09:21.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
zakład wyrobów cukierniczych

Decyzja środowiskowa

 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - zakład wyrobów cukierniczych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:42:22.
 Informacja dotyczącza budowy gazociągu "Dziarnów - Nowe Miasto nad Pilicą"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-03-02 09:06:55.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-zakład produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-zakład produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-02-28 09:10:20.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzjii

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:46:43.
Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej
Kaplin-Borowe
 Ogłoszenie w sprawie przebudowy drogi gminnej Kaplin-Borowe.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-02-03 13:26:22.
ogloszenie o przystapieniu do II zmiany studium
 ogloszenie o przystapieniu do II zmiany studium.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-01-13 11:52:39.
 Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2022-01-10 11:34:06.
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni - 10.01.2022
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni - 10.01.2022.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2022-01-10 09:26:48.
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni - 10.12.2021
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni - 10.12.2021.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-12-13 08:52:51.

Ogłoszenie

Ramowy wzor umowy na realizacje zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2021-12-10 14:34:48.
 Komunikat Gaz- Systemu dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-12-01 10:03:36.
 Informacja dotycząca zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu Otalążka - Mogielnica"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-11-29 12:04:49.
 Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia i wyłożenia do publicznego wyglądu projektów zarządzeń zmieniających

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 12:01:49.
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni - 10.11.2021
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni - 10.11.2021.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-11-10 10:45:05.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii kablowej w Cegielni
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii kablowej w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-11-03 10:39:12.
ogłoszenie o przystąpieniu do mpzp Cegielnia
Mogielnica
 ogloszenie o przystapieniu mpzp Cegielnia Mogielnica.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 08:50:24.
Informacja w sprawie przebiegu gazociągu Wronów
 Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu nieruchomości

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-10-13 09:28:19.
Informacja dotycząca badań archeologicznych w
sprawie budowy gazociągu Wronów- Rawa Mazowiecka
 Informacja do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-10-12 09:37:20 | Data modyfikacji: 2021-10-12 09:40:24.
Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów
cukierniczych w Cegielni
 Postanowienie - budowa zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-10-08 10:51:52.
Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w
Cegielni
 Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-09-22 10:50:37.
Ogłoszenie w sprawie budowy zakładu produkcji
wyrobów cukierniczych w Cegielni
 Ogłoszenie w sprawie budowy zakładu produkcji wyrobów cukierniczych w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-09-09 12:38:58.
 Wykaz nieruchomości użyczenie 2021 -Mostowa 27

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2021-08-31 11:24:37.
 Ogłoszenie o wykazie użyczenie Mostowa 27 2021

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2021-08-31 11:23:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy Sadkowice o odmowie
wydania decyzji środowiskowej na wydobycie
kopalin
 Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-08-31 11:13:57 | Data modyfikacji: 2021-08-31 12:28:19.
 Zawiadomienie z Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2021-08-20 14:26:26.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2021-08-19 14:13:26.
 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie instalacji do produkcji soków i koncentratów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2021-08-17 11:59:01.
 O G Ł O S Z E N I E o wykazie nieruchomości do wynajęcia - Kozietuły szkoła

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 08:36:38.
 Wykaz nieruchomości do wynajęcia 2021r. Szkoła Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2021-08-06 08:34:33.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot przejściu gazociągu średniego ciśnienia pod dnem rzeki Gostomka.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-08-02 13:20:52.
 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2021-07-14 14:07:46.
 Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn- Wronów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-07-07 09:32:10.
 Informacja o otwarciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2021-06-28 10:32:05.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-05-31 09:56:09.
 Raport o stanie Gminy Mogielnica za 2020 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2021-05-26 11:34:30 | Data modyfikacji: 2021-05-26 11:38:14.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie
przebudowy budynku OSP Dziarnów
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy budynku OSP Dziarnów.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-05-25 09:26:43.
Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa
Wólka Gostomska-Borowe
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa Wólka Gostomska-Borowe.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-05-12 09:27:12.
Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa w
Wólce Gostomskiej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-05-12 08:51:47.

https://bip.mogielnica.pl/upload/2021%20Zarzadzenie%20nr%2032.pdf

 OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2021-04-27 11:55:52 | Data modyfikacji: 2021-04-27 11:57:29.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie
przebudowy stacji uzdatniania wody w Wodzicznej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy stacji uzdatniania wody w Wodzicznej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-04-14 10:33:10.
Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Dziarnów
 Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Dziarnów.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-04-13 10:18:11.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy sieci energetycznej w Górkach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-26 09:13:36.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć gazowa w Dąbrowie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-26 09:12:50.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji sieć en. w Dylewie Odcinkach Dyl.Wodzicznej Górkach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-26 09:10:53.
Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego
linia energetyczna Górki Jastrzębia Nowa Kaplin
Odcinki Dylewskie Gracjanów
 Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego linia energetyczna Górki Jastrzębia Nowa Kaplin Odcinki Dylewskie Gracjanów.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-19 10:54:04.
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce
Gostomskiej Brzostowcu Ślepowoli Stamirowicach
Michałowicach Świdnie Dziarnowie Borowem
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce Gostomskiej Brzostowcu Ślepowoli Stamirowicach Michałowicach Świdnie Dziarnowie Borowem.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-16 11:11:42.
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce
Gostomskiej
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-16 10:44:17.
Ogłoszenie - przebudowa stacji uzdatniania wody w
Wodzicznej
 Ogłoszenie - przebudowa stacji uzdatniania wody w Wodzicznej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-03-01 14:07:54.
Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dąbrowie
 Ogłoszenie - budowa sieci gazowej w Dąbrowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-02-09 13:04:21.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Dylewie, Odcinkach Dylewskich, Wodzicznej i
Górkach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Dylewie, Odcinkach Dylewskich, Wodzicznej i Górkach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-02-09 12:09:04.

Harmonogram działania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Mogielnicy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Wioleta Górnik | Data wprowadzenia: 2021-02-02 07:37:53.

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2021-02-01 12:08:28.
Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w
Górkach dz.nr 138.1
 Ogłoszenie - przebudowa linii energetycznej w Górkach dz.nr 138.1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-01-29 13:21:49.

Obiwieszczenia zarządu zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-01-25 11:22:17 | Data modyfikacji: 2021-01-25 11:28:48.

Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogielnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-01-20 14:38:03.

Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Kaplinie Jastrzębi Nowej Odcinkach Dylewskich Górkach Gracjanowie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2021-01-19 12:36:55 | Data modyfikacji: 2021-01-19 12:39:41.

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2021r. w zakresie upowszechniania sportu.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:07:14.

Informacja o wyborze oferty na dożywianie dzieci z terenu Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku.

Informacja o wyborze oferty na dożywianie dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mogielnica w 2021 roku.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:53:19.
 GOPS- zapytanie ofertowe dot. dożywiania dorosłych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:31:57.
 GOPS - zapytanie ofertowe dotyczące dożywiania dzieci.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:27:07.
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2021 roku w zakresie upowszechniania
sportu.

Ogłoszenie

ramowy wzor umowy na realizacje zadania publicznego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2020-12-09 15:30:36.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2020-11-27 15:11:00.
zmiana mpzp Kozietuły
 tekst zmiana mpzp Kozietuły 09.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-11-24 09:53:02.
 prognoza oddz na srodowisko zmiany mpzp Kozietuły (2).pdf

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-11-24 09:51:28.
Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany mpzp Kozietuły
Nowe i Kozietuły
 ogloszenie o wylozeniu_04.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-11-23 15:20:19 | Data modyfikacji: 2020-11-23 15:22:46.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
farma fotowoltaiczna w Ługowicach
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia farma fotowoltaiczna w Ługowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:43:36.
 Obieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-11-19 12:43:45.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-10-30 14:22:48.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-10-23 13:20:36.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-10-20 11:46:55.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Świdnie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Świdnie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-10-14 08:50:47.
Obwieszczenie o wydanej decyzji-linia en.i
światłowód
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-linia en.i światłowód.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:08:15.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.09.2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-10-01 13:30:14.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarząu Gosodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:20:13.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-09-07 08:39:50.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Świdnie
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Świdnie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-09-01 09:57:28.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-08-31 14:05:17.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:42:53.
 Informacja o wyborze wykonawcy na dożywianie dzieci i dorosłych na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-25 14:59:53.
 Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-08-25 14:54:24.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:16:15.
 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-08-17 09:59:40.
 Zapytanie ofertowe dożywianie dorosłych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-14 11:33:50.
 Zapytanie ofertowe dożywianie dzici w szkołach.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-14 11:30:01.
ogloszenie o przystapieniu do zmiany mpzp
Kozietuły Nowe i Kozietuły
 ogloszenie o przystapieniu do zmiany mpzp Kozietuły Nowe i Kozietuły.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-08-13 09:50:44.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
budynek do wytwarzania produktów kosmetycznych
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - budynek do wytwarzania produktów kosmetycznych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-08-03 12:48:25.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-07-17 12:59:49.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej Kaplin Kozietuły Nowe
 Obwieszczenie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-07-16 08:05:49 | Data modyfikacji: 2020-07-16 09:10:07.
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-07-15 15:30:22.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 10:21:30.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-07-09 10:14:04.
Ogłoszenie w sprawie badania podłoża gruntowego
dla gazociągu Gustorzyn Wronów
 p467_ogloszenie_gminy_3.07.doc.docx

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:13:22.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-wytwórnia produktów kosmetycznych w
Strykowie
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-wytwórnia produktów kosmetycznych w Strykowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-07-03 12:33:22.
 Zawiadomienie o wydaniu decyzji ws. inwestycji " budowa gazociąguw/c DN1000 MOP 8,4 MPaGustorzyn-Wronów"

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:31:46.
 Zawaiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa gazociągu Gustorzyn - Wronów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:20:46.

Formularz zgłoszeniowy

Informacja-RODO-nabor-rachmistrz

 Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów terenowych w Gminie i Mieście Mogielnica w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:32:46.
 Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym on-line dotyczącym budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-15 15:26:04.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:06:49.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:03:28.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji farma
fotowoltaiczna Ługowice.
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji farma fotowoltaiczna w Ługowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:00:43.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
nawodnienie Gracjanów dz.1.1
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - nawodnienie Gracjanów dz.1.1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-02 09:54:30.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
nawodnienie Gracjanów dz.94
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - nawodnienie Gracjanów dz.94.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-06-02 09:52:11.
PGE Dystrybucja sieć energetyczna Ślepowola
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Ślepowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:52:52.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej i
światłowodowej Główczyn Tow. Dobiecin
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej i światłowodowej Główczyn Tow. Dobiecin.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-05-12 12:33:46.
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej Kaplin Kozietuły Nowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:11:39.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGU.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-05-07 12:37:47.
 Informacja w sprawie nie otwierania z dniem 6 maja 2020 roku przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-05-05 10:13:52.
 Informacje dotyczące zasad właściwego pozbywania się odpadów medycznych z domów.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Wiśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-28 08:58:53.
 Informacja o ograniczeniu zużycia wody.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Grzegorz Zieliński | Data wprowadzenia: 2020-04-27 14:42:15.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 2.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-04-15 10:48:29.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Jastrzębia 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-04-15 10:40:41.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-nawodnienie działek Gracjanów
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-nawodnienie działek Gracjanów.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-04-15 10:18:12.
zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w
sprawie nawodnienia działek w Gracjanowie 1
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w sprawie nawodnienia działek w Gracjanowie 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-04-06 13:07:59.
zawiadomienie o zapoznaniu się z
materiałami-farma fotowoltaiczna Ługowice
 zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami-farma fotowoltaiczna Ługowice.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:57:39.
PGE Dystrybucja - sieć energetyczna Stamirowice
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Stamirowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-03-30 11:35:29.
 wniosek zgłoszenie porady na odleglość

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-13 15:08:52.
 20200313 Informacja o zawieszeniu pracy punktów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:55:49 | Data modyfikacji: 2020-03-13 14:58:25.
 Informacja o zawieszeniu imprez artystychnych i rozrywkowych.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:32:42.
 Komunikat z prośbą o o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2020-03-11 13:54:18.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Ślepowoli
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Ślepowoli.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-03-02 11:18:30.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Stamirowicach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Stamirowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-02-19 09:28:24.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
stacji elektroenergetycznej w Brzostowcu dz.nr
56.3
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej w Brzostowcu dz.nr 56.3.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-02-18 13:59:18.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 2
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 2.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:24:26.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 1
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 106 w Jastrzębi Starej - lokalizacja 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:22:34.
 Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-17 08:17:40.
 Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-02-17 08:11:45.
Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej
na dz. nr 62.3, 62.5, 48 w Ługowicach
 Ogłoszenie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na dz. nr 62.3, 62.5, 48 w Ługowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-02-04 15:14:03.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie,
Otalążce.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce..doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-01-31 10:21:15.
Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr
1.1 w Gracjanowie
 Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr 1.1 w Gracjanowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:03:53.
Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr
94 w Gracjanowie
 Ogłoszenie w sprawie wykonania nawodnienia dz. nr 94 w Gracjanowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-01-31 09:00:33.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia wodno prawnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-29 09:58:21.
 Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:24:20.
 Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2020-01-23 08:22:34.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Pawłowicach i Dąbrowie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Pawłowicach i Dąbrowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-01-14 08:25:08.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Wólce Gostomskiej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 09:07:17.
  Informacja o wyborze oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie upowszechniania sportu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2020-01-03 14:33:03.
Ogłoszenie - budowa stacji elektroenergetycznej w
Brzostowcu
 Ogłoszenie - budowa stacji elektroenergetycznej w Brzostowcu.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-12-27 11:31:53.
obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Mogielnica
 obwieszczenie o przystapieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mogielnica.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-12-18 10:26:11.
Konkurs na realizację zadani publicznego z
zakresu upowszechniania sportu.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zaprasza do składania ofert na realizację zadani publicznego z zakresu upowszechniania sportu.

Ogłoszenie konkurs.

Ramowy wzór umowy na realizacje zadania publicznego.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:05:49.
 Informacja - bezpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:58:18.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Pawłowicach
i Dąbrowie
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Pawłowicach i Dąbrowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-11-26 15:02:58.
Obwieszczenie( budowa sieci gazowej w Dębnowoli,
Borowem, Dziarnowie, Otalążce)
 Obwieszczenie( budowa sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce).doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-11-20 11:06:46.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Wólce
Gostomskiej
 Obwieszczenie.budowa sieci gazowej w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-11-20 10:03:32.
 Obwieszczenie RŚV.7440.9.2019.PM

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:30:42.
 Zapraszamy organizacje pozarządowe do wnoszenia uwag do ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA MOGIELNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2019-11-19 08:44:56.
 Obwieszczenie - wykonanie urządzenia wodnego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2019-11-13 13:38:47.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach i Ługowicach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach i Ługowicach -.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-11-06 13:42:10.
 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie grójeckim w 2020 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:53:24.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2019-10-31 15:17:35.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach i
Ługowicach
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach i Ługowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:07:41.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
kanalizacji sanitarnej z Brzostowca do rzeki
Pilicy
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z Brzostowca do rzeki Pilicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:43:48.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Borowem
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Borowem.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-09-17 10:21:37.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Kozietułach dz.nr 271
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kozietułach dz.nr 271.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-09-17 09:20:33.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 155.1,154,168
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 155.1,154,168.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-09-10 10:23:18.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Borowem
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Borowem.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:36:40.
Ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej w
Brzostowcu, Ługowicach, Tomczycach, Ulaskach
Gostomskich
 Ogłoszenie - budowa kanalizacji sanitarnej w Brzostowcu, Ługowicach, Tomczycach, Ulaskach Gostomskich.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-08-07 08:10:22.
postanowienie-brak obowiązku oceny ONE
 postanowienie-brak obowiązku oceny ONE.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:35:10.
Decyzja bez oceny oddziaływania ONE
 Decyzja bez oceny oddziaływania ONE.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:32:17.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia
- kanalizacja sanitarna w Brzostowcu
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu postanowienia - kanalizacja sanitarna w Brzostowcu.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:30:39.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
kanalizacja sanitarna dla ONE
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - kanalizacja sanitarna dla ONE.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-31 10:29:14.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach
(2)
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach (2).doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-25 10:01:08.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Kozietułach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Kozietułach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-24 13:33:40.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Dobiecinie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Dobiecinie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-07-09 09:07:47.
Raport o stanie gminy za 2018 rok
 R A P O R T 1.docx

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-06-25 11:22:42.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Miechowicach
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Miechowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:10:06.
Obwieszczenie o wydanej decyzji-przebudowa i
rozbudowa linii energetycznej w miejscowości
Kozietuły, Roztworów, Wola Łęczeszycka
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Kozietuły, Roztworów, Wola Łęczeszycka.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-06-10 07:41:33.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu
współpracy Gminy i Miasta Mogielnica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok
 Sprawozdanie za 2018 zxc.pdf

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:31:17.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Strykowie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Strykowie..doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 09:53:42 | Data modyfikacji: 2019-05-21 12:17:36.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji -
studnia dla Dohler
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o wydaniu decyzji - studnia dla Dohler..doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-05-20 10:22:26 | Data modyfikacji: 2019-05-20 13:50:02.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce 2 - studnia
dla Dohler
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce 2 - studnia dla Dohler.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-05-17 09:52:49.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem pod dnem rzeki Mogielanki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 11:50:25.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Dobiecinie
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Dobiecinie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-05-15 08:39:34.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci energetycznej w Kaplinie i Górkach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kaplinie i Górkach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-05-13 15:18:11.
Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii
energetycznej w miejscowości Kozietuły,
Roztworów, Wola Łęczeszycka
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Kozietuły, Roztworów, Wola Łęczeszycka.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-24 13:24:24.
Ogłoszenie - zawiadomienie o zwłoce -
kanalizacja dla ONE
 Ogłoszenie - zawiadomienie o zwłoce - kanalizacja dla ONE.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-24 08:43:57.
OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce - studnia dla
Dohler
 OGŁOSZENIE zawiadomienie o zwłoce - studnia dla Dohler.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-24 08:25:36.
Ogłoszenie-budowa linii energetycznej w
Miechowicach
 Ogłoszenie-budowa linii energetycznej w Miechowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:07:02.
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w Strykowie
 Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w Strykowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-23 09:05:33.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 168
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach dz.nr 168.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-23 08:59:30 | Data modyfikacji: 2019-04-23 09:01:56.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach
(dz.nr 168)
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach (dz.nr 168).doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:14:34.
Ogłoszenie w sprawie wykonania urządzenia
wodnego dla studni nr 4 dla Dohler
 Ogłoszenie w sprawie wykonania urządzenia wodnego dla studni nr dla Dohler.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:04:08 | Data modyfikacji: 2019-04-03 10:06:05.
Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji z
ocxzyszczalni zakładowej do Pilicy
 Ogłoszenie w sprawie budowy kanalizacji z ocxzyszczalni zakładowej do Pilicy.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-04-02 12:29:03.
Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Regulamin

Wniosek

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Kinga Orzechowska | Data wprowadzenia: 2019-03-25 10:16:11.
Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w
Kaplinie i Górkach
 Ogłoszenie - budowa linii energetycznej w Kaplinie i Górkach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-18 10:21:17.
obwieszczenie o wylozeniu MPZP Kozietuły i
Kozietuły Nowe
 obwieszczenie o wylozeniu MPZP Kozietuły i Kozietuły Nowe.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-18 09:04:44.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach
(1)
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Tomczycach (1).doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:13:20.
 Zawaiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Dyrektor ZGKiM Sławomir Kiełkowski | Data wprowadzenia: 2019-02-26 15:35:50.
Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci
energetycznej w miejscowości Wólka Gostomska
 Ogłoszenie - budowa i przebudowa linii energetycznej w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-02-19 11:16:06.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem pod dnem rzeki Mogielanki.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:23:21.
 Informacja o zgromadzeniu publicznym

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2019-01-18 11:19:10.
 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie grójeckim w 2019 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2019-01-14 09:26:48.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Kozietułach Nowych
 Obwieszczenie o wydanej decyzji linia energetyczna w Kozietułach Nowych.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:04:08.

wniosek o zwrot podatku akcyzowego od 2019r

 Informacj dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:33:34.
 Informacja o rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania sportu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2019-01-07 09:32:13.
 Informacja Dyrektora ZGKiM w sprawie tymczasowych taryfy wody

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Dyrektor ZGKiM Sławomir Kiełkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:13:36.
 Informacja o wyborze oferty przez MGOPS w Mogielnicy w sprawie dożywiania dorosłych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 14:34:10.
 Informacja o wyborze oferty przez MGOPS w Mogielnicy w sprawie dożywiania dzieci

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 14:33:00 | Data modyfikacji: 2018-12-28 14:56:04.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Wólce Gostomskiej
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-12-14 08:02:25.
 Zapytanie ofertowe MGOPS w sprawie dożywiania dorosłych w 2019 r. zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:59:55.
 Zapytanie ofertowe MGOPS w sprawie dożywiania dzieci w 2019 r. zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańkowska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:58:30.
Konkurs na realizację zadani publicznego z
zakresu upowszechniania sportu.

Ramowy wzór umowy

Oferta - wzór

 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadani publicznego z zakresu upowszechniania sportu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:53:05 | Data modyfikacji: 2018-12-10 09:02:39.
 O G Ł O S Z E N I E o wykazie - dzierżawa garaże

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:02:47.
 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - garaże Warszawska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:00:47.
 Uchwała nr 138/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie powierzenia punktów niodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 r. w Powiecie Grójeckim.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-12-01 12:48:16.
Obwieszczenie-przebudowa sieci energetycznej w
miejscowości Kozietuły Nowe 1
 Obwieszczenie-przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Kozietuły Nowe 1.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-11-30 07:42:50.
PGE Dystrybucja - budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej w Dobiecinie i Pawłowicach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Dobiecinie i Pawłowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:14:12.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Jastrzębi Starej Borowem i
Dziarnowie
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Jastrzębi Starej Borowem i Dziarnowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-11-22 09:30:33.
Ogłoszenie - linia energetyczna w Wólce
Gostomskiej
 Ogłoszenie - linia energetyczna w Wólce Gostomskiej.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-10-30 09:50:11.
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-10-30 08:50:21 | Data modyfikacji: 2018-10-30 09:07:16.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Dobiecinie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Dobiecinie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:03:44.
PGE Dystrybucja - budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej w Dobiecinie i Pawłowicach
 Ogłoszenie - linia energetyczna w Dobiecinie i Pawłowicach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-10-19 09:06:57.
Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii
energetycznej w miejscowości Jastrzębia Stara
Borowe Dziarnów
 Ogłoszenie - linia energetyczna w Jastrzębii Starej i Borow.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-10-08 09:38:49 | Data modyfikacji: 2018-10-08 11:43:29.
Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Dobiecinie
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Dobiecinie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-10-02 11:12:14.
Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie budowy
zbiornika wody w Dylewie
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie budowy zbiornika wody w Dylewie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-09-24 09:19:56.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Kozietułach i Dalboszku
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Kozietułach i Dalboszku.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-09-18 10:49:02.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Dobiecinie i Pelinowie
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Dobiecinie i Pelinowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:20:40.
Niodpłatna pomoc prawna

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Grójeckim w 2018 roku

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-08-27 08:26:27.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Tomczycach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Tomczycach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:13:32.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Strykowie
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Strykowie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:10:48.
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Kolonia Kozietuły i Dalboszek

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-08-01 13:57:45.
 POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Bitner-Michalska | Data wprowadzenia: 2018-07-30 12:48:51.
 Zwiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:44:04.
 

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 13:04:48.
Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii
energetycznej w miejscowości Dobiecin i Pelinów
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Dobiecin i Pelinów.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-07-09 12:45:21.

Oświadczenie dot. retencji terenowej

 Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:20:19.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie,
Otalążce
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-06-25 08:46:52.
Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci
energetycznej w miejscowości Stryków
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Stryków.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-06-05 10:18:08.
Obwieszczenie o wydanej decyzji linii
energetycznej w Brzostowcu i Pączewie
 2018Obwieszczenie o wydanej decyzji linii energetycznej w Brzostowcu i Pączewie.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:46:43 | Data modyfikacji: 2018-06-05 07:53:21.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie
przebudowy linii energetycznej w Brzostowcu
 2018Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy linii energetycznej w Brzostowcu.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:42:43 | Data modyfikacji: 2018-06-05 07:54:59.
 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:18:49.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2017

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:17:31.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Cegielni
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:03:23 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:05:14.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energetycznej w Kozietułach
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Kozietułach.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-22 15:01:58 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:06:45.
Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy
linii energhetycznej w Kozietułach
 

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:16:38 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:13:41.
Decyzja o ulcp sieć energetyczna Gracjanów PGR
Sielec
 Decyzja o ulcp sieć energetyczna Gracjanów PGR Sielec.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:46:15 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:10:52.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia
energetyczna w Gracjanowie i PGR Sielec
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -linia energetyczna w Gracjanowie i PGR Sielec.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 10:44:18 | Data modyfikacji: 2018-05-22 15:12:25.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-stacja paliw w Cegielni.doc

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-08 14:50:02.
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Dębnowoli, Borowem, Dziarnowie, Otalążce

Opublikowane przez: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:57:15.
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Brzostowiec i Pączew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 15:09:51.
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Brzostowiec 2

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 15:07:37.
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Brzostowiec 1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:59:54.
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa sieci energetycznej w miejscowości Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:03:19.

Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w sprawie budowy stacji paliw w Cegielni

Informacja o przystąpieniu do wydania decyzji- budowa stacji paliw w Cegielni

 Zawiadomienie o zapoznaniu się z materiałami w sprawie budowy stacji paliw w Cegielni

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-04-04 10:31:11.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-03-22 14:50:25.
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Gracjanów i PGR Sielec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-03-21 11:59:46.
 Ogloszenie o wylozeniu projektu mpzp obszaru Brzostowiec-Rybska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-03-13 13:14:51.
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:54:44.
 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:23:33.
 Aneks porozumienia nieodpłatna pomoc prawna

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:23:01.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przekroczenia rzeki Mogielanki gazociągiem średniego ciśnienia

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:22:45.
 Nieodpłatna pomoc prawna 2018 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2018-01-10 13:47:46.
 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-01-08 09:11:32.
 Informacja o wyborze wykonawcy -Dożywianie w 2018 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańskowska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:54:08.
Zapytanie ofertowe dotyczące Usługi dożywiania
dzieci
 Zapytanie ofertowe dotyczące Usługi dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica finansowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy 2018 roku.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Hanna Frasońska-Pańskowska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 13:19:18 | Data modyfikacji: 2017-12-08 13:22:15.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-12-07 08:20:47.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2018 w zakresie; upowszechniania
sportu

Ogłoszenie

Oferta -wzór

Ramowy wzór umowy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-07 08:12:10.
 Obwieszczenie o odwołaniu-budowa linii energetycznej Cegielnia

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-12-04 08:59:14.
 Obwieszczenie-przejście gazociągiem rzeki Mogielanki w Borowem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:54:58.
 Obwieszczenie-budowa stacji telefonii komórkowej w Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-11-15 08:56:15.
 Pomoc prawna na 2018 rok - porozumienie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2017-11-08 13:29:46 | Data modyfikacji: 2017-11-08 13:30:56.
 Informacja o dniu wolnym od pracy 10 listopada 2017 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 11:28:37.
 Promocja badania sadów według gatunków i odmian.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:29:03.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-11-02 09:27:10.
 Postanowienie-obowiązek oceny- stacja paliw w Cegielni

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:52:52.
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie budowy stacji paliw w Cegielni

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:51:39.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- budowa stacji paliw w Cegielni.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:50:31.
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej Kozietuły Nowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-10-13 08:15:52.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy przyłączy energetycznych w Kozietułach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:30:10.
 Obwieszczenie o wyłożeniu (sprostowanie)

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:30:54.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-suszarnia wytłoków w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-26 13:57:21.
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej Cegielnia

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:09:31.
 Zawiadomienie o zapoznanie się z materiałami w sprawie budowy suszarni wytłoków w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-13 13:02:27.
 Ogłoszenie o przystąpieniu do mpzp Izabelin Teren A 2017

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-07 14:43:47.
 Obwieszczenie o wyłożeniu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-09-05 13:50:53.
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Stamirowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:16:56.
 Obwieszczenie-budowa sieci gazowej w Kaplinie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-08-28 15:07:27.
 Ogłoszenie o naborze wniosków na odbiór i utylizację pokryć dachowych w roku 2018

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:05:18.
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie przebudowy i rozbudowy budynku remizy w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-05-29 10:08:10.
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dylew-zmiana decyzji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:58:23.
 Obwieszczenie-przebudowa zlewni mleka na świetlicę w Wodzicznej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-05-10 12:57:03.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Dziarnowie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-04-27 09:43:59.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie sieci elektroenergetycznej w Jastrzębii Starej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-04-11 11:44:34.
 Obwieszczenie-budowa stacji telefonii komórkowej Tomczyce

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:13:52.
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej Dziarnów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-03-14 10:37:06.
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie(zmiana decyzji)

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:59:46.
 Obwieszczenie-budowa i przebudowa linii energetycznej w Jastrzębii Starej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-02-20 13:28:12.
 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzostowiec-Rybska”

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:10:51.
 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów sołectw Kozietuły i Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:08:13.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-19 09:12:48.
 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:13:06.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci gazowej w miejscowości Stamirowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:11:57.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Strykowie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:10:39.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Stamirowicach i Tomczycach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:09:06.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Popowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2017-01-18 13:07:25.
 Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:48:26.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego w Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:15:50.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy i rozbudowy budynku remizy w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:14:38.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy zbiornika wody w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:12:37.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego Dylew-Wodziczna

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-30 08:11:23.
 Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2016-12-28 09:07:11.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji SKO w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Pawłowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-22 14:41:44.
 Porozumienie w sprawie przekazania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Mateusz Muszyński | Data wprowadzenia: 2016-12-21 15:21:33.
 Informacja o wydanej zmianie decyzji środowiskowej-kanalizacja w Otalążce i Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-15 15:14:52.
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Strykowie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:41:22.
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Stamirowicach i Tomczycach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:40:11.
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Popowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-08 13:35:22.
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnicy ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania
sportu.

Oferta

Ramowy wzór umowy

 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2016-12-07 13:58:22.
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:30:44.
 Informacja o II rokowaniach-Wysypisko odpadów w m. Wężowiec 1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2016-12-02 10:59:13.
 Obwieszczenie-budowa gazociągu w Stamirowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-11-23 09:03:06.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy dachu szkoły w Michałowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-11-17 14:18:59.
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia Dylew - Wodziczna

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:49:21 | Data modyfikacji: 2016-11-10 14:56:50.
 Obwieszczenie-zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-11-09 07:42:24.
 Obwieszczenie-przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dylew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-11-02 09:04:02.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Otalążce i Mogielnicy (zmiana decyzji )

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:21:50.
 Obwieszczenie-budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-28 11:16:40.
 Zawiadomienie w sprawie kanalizacji w Brzostowcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-25 14:09:51.
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:20:59.
 Postanowienie-obowiązek oceny- suszarnia wytłoków owocowych w Brzostowcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-03 09:04:24.
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie budowy suszarni wytłoków w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-03 09:00:31.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- budowa suszarni wytłoków w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-10-03 08:59:32.
 Obwieszczenie-przebudowa dachu na OSP Otaląż

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-09-27 14:54:05.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015 poz.1485) informuje, że Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej organizuje dnia 27.09.2016 zgromadzenie publiczne „Protest pod zakładem przetwórczym Dinter Polska Sp. z o.o. Kozietuły Nowe”. Przewidywany termin rozpoczęcia 27.09.2016 godz. 10:00, przewidywany termin zakończenia 30.11.2016 godz. 18:00.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2016-09-21 11:21:39 | Data modyfikacji: 2016-09-21 11:22:19.
 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI - WODOCIĄG TOMCZYCE

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:52:17.
 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI - WODOCIĄG WODZICZNA

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:51:30.
 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI - WODOCIĄG mOGIELNICA

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:50:36.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-wezęł betoniarski w Cegielni

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:22:31.
 Obwieszczenie-budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Borowem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-06-21 12:15:14.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii energetycznej w Kolonii Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:08:25 | Data modyfikacji: 2016-05-24 15:15:59.
 Obwieszczenie-budowa sieci energetycznej NN w Pawłowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-05-24 10:43:37.
 Obwieszczenie-budowa stacji transformatorowej i linii SN i NN w Popowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:57:45.
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej w Otalążce

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:15:33.
 Obwieszczenie-przebudowa linii energetycznej w Kozietułach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:08:33.
 Obwieszczenie-budowa stacji transformatorowej i linii napowietrznej w Kolonii Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-04-06 14:55:56.
 Stanowisko Rady Gminy Sanniki w sprawie zamiaru podziału statystyczmego Województwa Mazowieckiego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-03-21 07:49:59.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kopalnia Brzostowiec I

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-03-07 11:31:28.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu - 24 02 2016

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-02-25 09:37:45.
 Informacja Starostawa Powiatowego w Grójcu.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-02-19 14:30:38.
 Zapytanie ofertowe - profilowanie dróg gminnych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Adam Kaczorek | Data wprowadzenia: 2016-02-19 12:24:51.
 STanowisko NR 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2016-02-05 10:17:49.
 Zawiadomienie o zapoznanie się z materiałami w sprawie kopalni Brzostowiec I

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:32:13.
 Zawiadomienie o zapoznanie się z dokumentami- budowa przetwórni owoców Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:48:54.
 Informacja o uchyleniu decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:46:37.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mogielnica

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tadeusz Wrzesiński | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:20:12.
Ogłoszenie konkursu na realizacje celu
publicznego 2016

Ogloszenie konkursu na realizacje celu publicznego 2016

Wzór oferty na realizacje zadania publicznego

Wzór umowy na realizacje zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:18:50 | Data modyfikacji: 2015-12-03 13:22:17.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej Popowice 1

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:58:00.
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Kozietuły i Kozietuły Nowe

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-10-28 08:32:51.
 Ogłoszenie o przystąpieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagopspodarowania przestrzennego gminy Mogielnica.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-10-15 11:33:27.
 Obwieszczenie-przebudowa sieci energetycznej w Popowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-10-08 11:58:10 | Data modyfikacji: 2015-10-08 11:58:59.
 Obwieszczenie-zmiana decyzji w sprawie budowy wodociągu w Kozietułach i Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:44:03.
 postanowienie-obowiązek oceny- eksploatacja sposobem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Brzostowiec I

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:43:21.
 obwieszczenie o postanowieniu w sprawie eksploatacji sposobem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Brzostowiec I

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:42:23.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- eksploatacja sposobem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Brzostowiec I

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-06-25 14:41:30.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie odtworzenia siedlisk ptaków w dolinie rzeki Pilicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:39:17.
 INFORMACJA-wyłożenie spisu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:11:19.
 INFORMACJA-wybory do Izb

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:09:52.
 Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Małgorzata Sierajewska | Data wprowadzenia: 2015-04-23 12:01:55.
 Postanowienie-obowiązek oceny- węzeł betoniarski w Cegielni

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:01:35.
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie węzła betoniarskiego w Cegielni

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-04-21 15:00:42.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- wykonanie węzła betoniarskiego na działce nr 46.6 poł. w miejscowości Cegielnia

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:59:41.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dylewie- 23 03 2015

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-03-23 13:10:04.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy oświetlenia ulicznego w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-03-18 13:25:15.
Plan zagospodarowania Terenu A w Izabelinie –
wyłożenie

RYSUNEK PLANU Teren A Izabelin

Tekst planu Teren A Izabelin

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze

RYSUNEK PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:35:48.
 Ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania Teren A w Izabelinie gm Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-03-04 13:02:06 | Data modyfikacji: 2015-03-11 15:29:04.
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dylewie-zmiana decyzji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:39:29.
 Informacja o zmianie decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:37:18.
 Informacja o zmianie decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich (uzupełnienie o część we wsi Wodzicz

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:31:58.
 Obwieszczenie o zmianie decyzji w sprawie przebudowy dachu na OSP Popowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-02-18 13:29:01.
 Informacja o wydanej zmianie decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-02-16 08:49:49.
 Obwieszczenie-budowa oświetlenia ulicznego w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2015-02-16 08:46:57.
 Nabór wniosków na odbiór i utylizację pokryć dachowych eternitowych w roku 2015

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Barbara Karpińska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:40:52.
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 2 w Mogielnicy drugi termin.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-02-02 14:16:33.
 Informacja dotycząca zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2015-01-26 11:17:33.
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 5 w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-16 14:55:25.
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 4 w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-16 14:54:40.
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 3 w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-16 14:53:58.
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 2 w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-16 14:53:19.
 Zawiadomienie o terminie wyboru zarządu i przewodniczącego komitetu osiedlowego nr 1 w Mogielnicy.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2015-01-16 14:52:37.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kompleks budynków przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:34:18.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-11-27 14:33:48.
 Zawiadomienie dotyczące zebranych materiałów w sprawie budowy budynków na cele przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 11:58:42.
 Ogłoszenie o naborze na zastępcę kierownika SP ZOZ

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2014-11-12 14:32:23.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ługowicach - zmiana decyzji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-10-30 12:32:15.
 ogłoszenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych planu zagospodarowania obszaru - teren A - w sołectwie Izabelin

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-10-30 12:31:23.
 Informacja o zmianie decyzji środowiskowej-farma fotowoltaiczna w Ługowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:20:59.
 zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania w Izabelinie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-10-20 11:20:32.
 Obwieszczenie-budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) we wsi Ługowice-zmiana decyzji

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 15:18:04.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie przebudowy dachu na OSP Popowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-09-09 09:55:07.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci energetycznej w Kozietułach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-09-01 08:07:27.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja w Otalążce i Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:38:50.
 Zawiadomienie w sprawie kanalizacji w Otalążce i Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-07-28 15:33:15.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-07-28 14:03:25.
 Postanowienie-obowiązek oceny- elektrociepłownia na biogaz rolniczy w Ługowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-07-23 23:43:03.
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy w Ługowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-07-23 23:41:16.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- elektrociepłownia na biogaz rolniczy w Ługowicach (3)

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-07-23 23:37:50.
 Obwieszczenie w sprawie zezwolenia na budowę drogi we wsi Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-07-16 14:15:20.
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej w Kozietułach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-07-15 13:52:33.
 Aktualny wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-07-07 09:13:28.
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Otalążce i Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-06-23 08:10:20.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - droga gminna w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:33:09.
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2013

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:37:14.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg, umorzen ,odroczen i rozlozenia na raty w 2013

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:17:29.
  Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-04-30 09:49:05.
 Informacja w sprawie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-03-31 10:24:19.
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-03-05 14:26:03.
 Uchwała RIO w sprawie opinni o planowanej przez Gminę i Miasto Mogelnica kwocie długu w latach objętych Wieloletnią Pognozą Finansową

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-02-17 09:50:52.
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie kompleksu budynkow na cele przetworstwa rolniczego w Brzostowcu-obwieszczenie.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-02-10 15:14:36.
 Postanowienie-obowiązek oceny- kompleks budynków na cele przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-01-29 14:36:26.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- kompleks budynków na cele przetwórstwa rolniczego w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2014-01-29 14:03:34.
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:23:38.
 Obwieszczenie-budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia we wsi Otaląż

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-12-27 10:21:47.
 Wzór umowy op

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Bitner-Michalska | Data wprowadzenia: 2013-12-10 07:42:52.
 Wzór oferty realizacji zadania

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Bitner-Michalska | Data wprowadzenia: 2013-12-10 07:41:44.
 Konkurs 2014

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Anna Bitner-Michalska | Data wprowadzenia: 2013-12-10 07:40:36.
 Obwieszczenie o projekcie programu usuwania azbestu na potrzeby MG i postępowania ze społeczeństwem

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Marek Ścisłowski | Data wprowadzenia: 2013-10-28 11:19:00.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich - uzupełnienie o część we wsi Wodziczna

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-10-17 12:43:02.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich - uzupełnienie o część we wsi Wodziczna.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-10-09 08:00:32.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego stawu w Pawłowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-10-02 10:30:30.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich - uzupełnienie o część we wsi Wodziczna

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-09-11 09:34:58.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ługowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-09-10 15:07:34.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego terenu w Pączewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-09-05 12:48:15.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-08-16 12:49:47.
 Obwieszczenie-zagospodarowanie rekreacyjne stawu we wsi Pawłowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-08-02 12:33:32.
 Obwieszczenie-zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Pączew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-08-02 12:32:25.
 zawiadomienie w sprawie wodociągu i kanalizacji w Dylewie i Odcinkach Dylewskich

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-08-02 12:30:56.
monitorowanie Miasta i Gminy Mogielnica
Od dnia 1.08.2013 r. teren Gminy i Miasta Mogielnica jest monitorowany 

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-08-02 10:23:59.
 Nowy wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:40:13.
 Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:50:21.
 Obwieszczenie-budowa elektrowni słonecznej (farmy fotowoltaicznej) we wsi Ługowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:35:28.
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dylewie i Odcinkach Dylewskich

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:34:23.
 Wykaz osob prawnych i fizycznych ktorym w zakresie podatkow udzielono ulg umorzen odroczen i rozlozenia na raty w 2012 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:57:04.
 Wykaz osob prawnych i fizycznycjh ktorym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Tomasz Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:51:43 | Data modyfikacji: 2013-05-29 13:56:07.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Tomczycach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-05-20 15:02:17.
 Obwieszczenie o przytąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-05-08 15:06:32.
 Obwieszczenie nr 1- komunalizacji nr dz 511

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:01:18.
 Obwieszczenie-budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia we wsi Tomczyce

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-04-11 15:40:41.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w Górkach i Wodzicznej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:20:58.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii SN w Gracjanowie i Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-03-07 13:18:33.
 Obwieszczenie-budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Górki i Wodziczna

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-02-07 08:40:43.
Studium Mogielnica

Ogloszenie o wylozeniu studium Mogielnica

DIAGNOZA STANU UWARUNKOWANIA ROZWOJU CZ I

MOGIELNICA STUDIUM TEREN A

MOGIELNICA STUDIUM TEREN B

MOGIELNICA STUDIUM CALOSC

MOGIELNICA STUDIUM LEGENDA

PROGNOZA TEREN A

PROGNOZA TEREN B

PROGNOZA NOWA

 KIERUNKI ZAGOSP PRZESTRZENNEGO CZ II

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-02-05 08:52:11 | Data modyfikacji: 2013-03-12 13:14:18.
 Obwieszczenie-budowa linii energetycznej 15kV w Gracjanowie i Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2013-01-31 15:44:48.
 Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-01-22 15:05:01.
 Informacja o zwrocie akcyzy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-01-07 15:29:41.
 Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Spraw Obywatelskich

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2013-01-07 13:52:50.
 Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Edyta Staniszewska | Data wprowadzenia: 2012-12-07 20:58:41.
 Wzór umowy na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Edyta Staniszewska | Data wprowadzenia: 2012-12-07 20:57:14.
 Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na 2013 rok

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Edyta Staniszewska | Data wprowadzenia: 2012-12-07 20:55:38.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja sanitarna w Izabelinie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-12-06 15:03:49.
 zawiadomienie o zapoznanie się z materiałami-obwieszczenie-kanalizacja sanitarna w Górkach-Izabelinie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-11-28 14:00:48.
 Postanowienie-obowiązek oceny- elektrownie wiatrowe w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-11-14 14:55:12.
 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie elektrowni wiatrowych w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-11-14 14:53:50 | Data modyfikacji: 2012-11-14 14:54:18.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- elektrownie wiatrowe w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-11-14 14:52:59.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa sieci wodociągowej w Pączewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-11-13 10:47:12.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja w miejscowości Górki-Izabelin

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-11-06 15:15:33.
 Wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-30 15:22:51.
 Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-10-30 15:21:23.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny po decyzji SKO- wydobywanie kopaliny w Ługowicach- 24.10.2012

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:51:20.
 zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-elektrownie wiatrowe w Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-23 08:47:08.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja we wsiach Górki, Kaplin, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Dylew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:33:26 | Data modyfikacji: 2012-10-23 08:43:01.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dalboszku

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-11 08:57:00.
 Obwieszczenie-budowa kanalizacji we wsiach Kaplin, Górki,Odcinki Dylewskie, Dylew, Gracjanów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:37:07.
 Zawiadomienie w sprawie kanalizacji w Górkach, Kaplinie, Gracjanowie, Odcinkach Dylewskich i Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-04 10:54:43 | Data modyfikacji: 2012-10-04 10:55:09.
 Postanowienie-brak obowiązku oceny-kanalizacja Góki, Kaplin, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Dylew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-10-04 10:52:39 | Data modyfikacji: 2012-10-04 10:53:14.
 Obwieszczenie-budowa wodociągu Pączew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-09-21 14:33:43.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja we wsi Jastrzębia,Górki,Kaplin,Gracjanów Odcinki Dylewskie Dylew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-09-13 11:00:15.
 Obwieszczenie-budowa wodociągu i kanalizacji w Dalboszku i Kozitułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-08-23 15:41:17.
 Informacja o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie budowy wodociągu we wsi Pączew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:31:31.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja i wodociąg w Dalboszku i Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-25 15:28:51.
 Zawiadomienie o wyniku przetargu na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Łukasz Utfald | Data wprowadzenia: 2012-07-24 14:48:55.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy linii SN w Kozietułach Nowych i Kolonii Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-07-23 15:28:37.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy szamba przy OSP Wólka Gostomska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-17 14:24:08.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy szamba przy OSP Popowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-17 14:22:42.
 Zawiadomienie w sprawie wodociagu i kanalizacji w Dalboszku i Kozietulach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-16 13:16:14.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-wodociąg w Pączewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-10 13:43:32.
 Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji w sprawie remontu mostu na rzece Mogielance w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-10 13:42:41.
 Informacja o zmianie wydanej decyzji środowiskowej na remont mostu w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-10 13:41:52.
 Obwieszczenie o budowie zbiornika ścieków sanitarnych na terenie OSP Wólka Gostomska

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:26:25.
 Obwieszczenie o budowie zbiornika ścieków sanitarnych na terenie OSP Popowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-07-02 14:24:25.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja i wodociąg w Dalboszku i Kozietułach Nowych

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-06-20 08:32:25.
 Obwieszczenie-budowa linii SN w Kozietułach Nowych i Kolonii Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-05-31 13:21:47.
 Informacja o przeznaczeniu działek w Tomczycach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-05-31 11:04:35 | Data modyfikacji: 2012-06-20 10:52:49.
 Obwieszczenie - Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-28 12:00:52.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-kanalizacja sanitarna w Izabelinie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:08:51.
 Zawiadomienie o wszczęciu-obwieszczenie-kanalizacja we wsi Izabelin

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Autor: Jarosław Górnik | Data wprowadzenia: 2012-04-04 13:48:55.
 Informacja - wydobywanie kopalin w Ługowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-03-21 12:13:03.
 Informacja o przetargu na dzierżawę pomieszczenia

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-03-12 12:17:32.
 Zawiadomienie o naborze partnera

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-28 10:57:17.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-LINIA ENERGETYCZNA W KOZIETUŁACH

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-22 10:18:15.
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczenia

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:51:28.
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Tomczyce

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:20:18.
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży - Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-21 09:19:30.
 Zawiadomienie o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-16 10:25:19.
 Informacja o przetargu - Dalboszek

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:40:59.
 Informacja o przetargu - Izabelin

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:39:33.
 Informacja o przetargu - Dębnowola

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:36:43.
 Informacja o przetargu -Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:35:21.
  Informacja o przetargu Izabelin, Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:34:11.
 Informacja o przetargu Michałowice, Stryków

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:32:54.
  Informacja o przetargu Mogielnica, Ługowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-08 09:30:50.
 Ogłoszenie w sprawie wydawania nakazów dla Mogielnicy

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-02-07 09:16:09.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w Brzostowcu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-20 21:39:56.
 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:25:11.
 regulamin do ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-13 11:21:35 | Data modyfikacji: 2012-01-13 11:23:12.
 Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:36:27.
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży Izabelin

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:12:43 | Data modyfikacji: 2012-01-17 09:06:07.
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:10:45.
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-04 15:04:01.
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-04 15:02:31.
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Mogielnicy i we wsi Ługowice

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:44:44.
 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości we wsi Michałowice i Stryków

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:40:32.
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:38:27.
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Izabelin i Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:36:42.
 Ogłoszeie o przetargu na sprzedaż nieruchomości we wsi Dębnowola

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:33:06 | Data modyfikacji: 2012-01-03 12:34:02.
 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:31:54.
 Obwieszczenie-linia energetyczna Kozietuły

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-21 10:46:59.
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-15 08:08:49.
 Ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-15 08:06:47.
 wzór umowy na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 14:55:13 | Data modyfikacji: 2011-12-08 15:04:32.
 wzór oferty na realizację zadania publicznego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 14:51:21 | Data modyfikacji: 2011-12-08 15:05:01.
 Ogłoszenie konkursu na realizację celu publicznego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 14:49:57 | Data modyfikacji: 2011-12-08 15:06:10.
 Zaproszenie do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 14:48:56 | Data modyfikacji: 2011-12-08 15:18:02.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w prawie remontu mostu na rzece Mogielance w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-08 13:14:32.
 Informacja o wydanej decyzji środowiskowej-remont mostu na rzece Mogielance w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-12-02 09:40:42.
 Informacja o przetargu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-11-24 09:45:18.
 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji zjazdu z drogi wojewódzkiej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-11-24 09:01:38.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - remont mostu w Miechowicach

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-10-06 12:50:37.
 Informacja o przetargu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-10-05 10:39:41.
 Informacja o przetargu

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-10-05 10:39:11.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-linia ŚN w Jastrzębii Starej

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-10-03 08:57:05.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji-LINIA ENERGETYCZNA W Gracjanowie i Dylewie

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-10-03 08:56:02.
 Informacja o przeprowadzeniu oceny- kopalnia Brzostowiec

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-14 14:24:30.
 Ogłoszeniew dotyczące wyników modernizacji gruntów i budynków dla m. Mogielnica

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-12 09:39:21 | Data modyfikacji: 2011-09-12 09:41:48.
 Ogłoszenie o sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-09 14:45:56.
 Obwieszczenie - linia energetyczna Gracjanów, Dylew

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-02 08:08:38.
 Obwieszczenie - linia energetyczna Jastrzębia Stara

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-09-02 08:06:38.
 Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:22:07.
 Ogłoszenie o przyjęciu osób na staż

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-23 15:22:25.
 Wykaz o przeznaczeniu nieruchomosci do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-22 11:03:49.
 Ogłoszenie dotyczące umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-08-12 11:41:17.
 Ogłoszenie o wykazie nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Grzegorz Frasoński | Data wprowadzenia: 2011-07-28 11:28:22.
 Ogloszenie o sprzedazy w m.Mogielnica.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Autor: Joanna Kaźmierska | Data wprowadzenia: 2011-04-14 13:55:30.
 Informacja PINB o kontrolach placow zabaw i terenow rekreacyjnycha.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-04-14 13:53:42.
 Ogloszenie o konkursiena na wylonienie partnera do wspolnego przygotowania i realizacji projektu wspolfinansowanego ze srodkow UE.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-04-04 14:28:29 | Data modyfikacji: 2011-04-04 15:12:21.
 Ogloszenie o wylozeniu projektu planu zagospodarowania Ulaski Gostomskie i Tomczyce.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-29 16:53:03.
 Zapytanie ofertowe tusze i tonery

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-22 12:22:29.
 Zapytanie ofertowe materialy biurowe i papier

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-22 12:21:52.
 20110317Informacja o uchyleniu decyzji srodowiskowej na rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 728.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-17 16:58:49.
 Rozpoznanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-03-14 15:01:33.
 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w UGiM.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-27 21:32:53.
 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-11 16:22:59.
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-02-02 13:29:35.

Ogloszenie konkursu na realizacje celu publicznego.

Zaproszenie do skladania ofert w konkursie na realizacje zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Oferta dla Gminy i Miasta Mogielnica na realizaje zadania publicznego.

Wzor oferty na realizacje zadania publicznego.

 Wzor umowy na realizacje zadania publicznego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-01-24 14:52:07.
 Zarzadzenie nr2 - Uniewazmienie ogloszenia na realizacje zadania publicznego.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-01-20 10:34:50.

Ogloszenie konkursu na realizacje celu publicznego.

Oferta dla Gminy i Miasta Mogielnica na realizaje celu publicznego.

Zaproszenie do skladania ofert w konkursie na realizacje celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

 Umowa

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:39:40.
 Informacja o wydanej decyzji srodowiskowej (zwirownia Lugowice).

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-12-27 21:39:04.
 Ogloszenie o naborze na rachmistrzow spisowych NSP 2011.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:15:16.
 Obwieszczenie o budowie melioracji w Wodzicznej i Dalboszku.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-12-08 11:14:15.
 Ogloszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej w Borowem.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-06-08 16:23:37.

Ogłoszenie o naborze - rachmistrz spisowych

 

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-05-14 13:19:12.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy straznicy OSP w Wolce Gostomskiej.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-05-10 14:04:37.
 Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie rozbudowy straznicy OSP w Borowem.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-05-10 14:04:00.

Informacja o przeprowadzeniu oceny oddzialywania na srodowisko stacji demontazu pojazdow w Pawlowicach.

 

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-04-19 14:00:58.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - decyzja w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2010-01-20 12:34:26.
Data wprowadzenia: 2010-01-20 12:34:26
Opublikowane przez: Robert Lipiec